Hội Thân Hữu Quảng Đà Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Bộ gõ chữ Việt Unicode VietJie

Vietnamese JavaScript Input Editor version 1.0

Nhấn Phím: Ctrl + | 1 = Off | 2 = Telex | 3 = VNI | 4 = VIQR | Ctrl + Shift = Luân phiên

Off 1 Telex 2 VNI 3 VIQR 4 ToVIQR ToUnicode

HOME

                                                                                      Chỉ dẫn cách Tiếng Việt

                                                                                            1) Bấm vào VNI 3
                                                                                            2) Bắt đầu gõ bài vở mà Quý Vị muốn gõ
                                                                                            3) COPY bài vở mà Quý Vị đã gõ xong
                                                                                            4) PASTE vào MS Word và SAVE

Lịch sử VietJie:

"Sỡ dĩ có ứng dụng JavaScript Editor này là do sau khi tham khảo vietuni.js của anh Trần Anh Tuấn và voviunicode.js của anh Lý Phúc Hiếu (Vovisoft) tôi nghĩ chắc có thể viết lại sao cho Javascript Editor chạy bằng hay gần bằng các chương trình độc lập như VietKey, VNI, UniKey ... về chức năng, kích cỡ cũng như về tốc độ! Và bây giờ tôi có thể khẳng định là có thể làm được. Phần còn lại là nếu có nhiều người đóng góp vào thì Vietnamese JavaScript Input Editor sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu để phát huy Việt ngữ trên mạng web!"

Bộ gõ này được bắt đầu thực hiện vào sau giữa  tháng 9 năm 2001. Những tài liệu mà bộ gõ này tham khảo gồm:

 1. Vovi Java Applet do anh Lý Phúc Hiếu của Vovisoft thực hiện vào khoảng tháng 3 năm 2000, ứng dụng được viết bằng Java. Sau là voviunicode.js chưa hoàn tất.
 2. Vietuni5.js do anh Trần Anh Tuấn thực hiện, có lẻ bắt đầu thực hiện vào khoảng tháng 3 năm 2001, và là ứng dụng Việt ngữ đầu tiên được viết bằng JavaScript.

Tuy tham khảo qua các ứng dụng trên nhưng thuật toán áp dụng trong VietJie lại khác hẳn các ứng dụng trên. Cho đến hôm nay (ngày 17 tháng 10 năm 2001) thì VietJie trong version 1.0 final của nó đã hoàn toàn bỏ được các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng kể cả dấu chữ như "â", "ă", "ê", "ơ", "ư", "đ" ở phía sau một chữ hay nói đúng hơn có thể bỏ dấu xóa sửa ở bất kỳ vị trí nào sau nguyên âm có dấu. Những đặc tính khác của VietJie có thể tóm tắt lại như sau:

Đặc tính:

 1. Gõ chữ Việt theo lối thông thường chữ trước dấu sau. Ví dụ kiểu gõ VNI: a + 6 + 4 = ẫ
 2. Bỏ dấu sau khi gõ xong chữ theo lối viết chữ Việt bằng bút.
 3. Khi con trỏ đặt phía sau một nguyên âm hay sau một chữ Việt thì ta có thể gõ sửa dấu tùy ý mà không cần phải xóa chữ rồi gõ chữ hay dấu lại.
 4. Khi gõ chữ "Dương" và bỏ dấu phía sau chữ thì chỉ cần bỏ một dấu móc "ư" là cả "ư ơ" đều nhận luôn dấu vì ta không thể có nguyên âm kép "ưong" hay "uơng" trong tiếng Việt.
 5. Khi chữ đang là "tường" và con trỏ đang ở phía sau chữ thì gõ dấu mũ "^" sẽ đổi chữ "tường" thành "tuồng" hay gõ dấu "ư" sẽ đổi ngược lại "tuồng" thành "tường".
 6. Gần như cứ sau một nguyên âm trong một chữ, dù con trỏ được đặt ở vị trí nào ta cũng có thể bỏ dấu và sửa dấu được. Ví dụ: với chữ "tương", bạn có thể bỏ hay sửa dấu khi con trỏ được đặt ở vị trí sau các chữ tương, tươn, hay tươ.
 7. Bạn có thể bỏ dấu theo thứ tự nào cũng được. Ví dụ trong kiểu gõ VNI: chữ "đẳng" bạn có thể bỏ dấu như sau: "dang983", "dang938", "dang839", "dang893", "dang398", "dang389".
 8. Khi dùng backspace để xóa dấu hay chữ thì ứng dụng sẽ xóa dấu theo thứ tự ngược với thứ tự khi bỏ dấu vào và sẽ xóa từng dấu một chứ không xóa từng mẫu tự. 
 9. Những khóa (keys) kết hợp sau được dùng để chọn kiểu gõ:

  Control key + 1 : là mặc định dùng tắt phần gõ chữ Việt
  Control key + 2 : chuyển qua kiểu gõ Telex
  Control key + 3 : chuyển qua kiểu gõ VNI
  Control key + 4 : chuyển qua kiểu gõ VIQR

  Control key + Shift key : sẽ chuyển từ kiểu gõ đang dùng sang kiểu gõ kế tiếp rồi cứ thế luân phiên chọn 4 kiểu gõ khác nhau trong hàng nút chọn.

 10. Nút thoát " \ " hoặc " / " dành cho việc gõ những dấu xung đột do cách sắp xếp dấu gõ của kiểu gõ gây ra. Khi gõ một chữ sau nút thoát " \ " hay " / ", ứng dụng sẽ đổi nút thoát " \ " hay " / "  thành chữ vừa được gõ vào và tránh không sửa dấu của chữ trước nó.


                   

©2004 Quảng Đà Association. All rights reserved.