QuảngĐà.net

       

HỘI THÂN HỮU QUẢNG-ĐÀ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ

Kính mời toàn thể hội viên và gia đ́nh đến tham dự buổi

PICNIC !!! PICNIC !!! PICNIC !!!

Từ 11:00 giờ sáng Đến 4:00 giờ chiều
Chúa nhật ngày 8 tháng 8 năm 2004

Tại: LAKE ACCOTINK PARK

7500 Accotink park road
Springfield, Virginia

703-569-3464

   Ḿ Quảng, Thịt quay, xôi ṿ và nước giải khát do hội đài thọ.

  Cc: Gia đ́nh có thể mang theo thịt nướng hay thức ăn ưa thích.

 

Đường Đi

 Quư vị đi từ I-95, vào exit Old Keen Mill road – West, quẹo phải trên con đường    
 HANOVER AVENUE
, Quẹo trái trên con đường HIGHLAND AVENUE, Quẹo phải
 vào Accotick Road, đến cổng trước của LAKE ACCOTINK.
 

XIN LIÊN LẠC

   Chị Bùi Kim Hạnh (301) 439-9599

                       Anh Nguyễn Ngô Quốc Khánh (703) 928-4045

      Anh Lê Hũu Thuần (301) 567-8157

 

Copyright @ 2004 QuangDa.net - All Rights Reserved