Cám ơn tô ḿ Quảng

 Cụ Lưu Hải Châu viết vào dịp Quảng Đà Picnic 2004

 

 

Quảng Đà có một mối t́nh

Đựng đầy tô lớn, có hành, rau thơm

Sợi vàng gặp gỡ môi son

Mi huyền c̣n nhớ, ta c̣n thương nhau

 

                                                       Lưu Hải Châu
                                                       08/08/2004

 

 

 Copyright @ 2004 QuangDa.net - All Rights Reserved